2 Vòng Quay Mới Cập Nhật Quà Siêu Ngon Nè Các Cháu                      

Dịch vụ nổi bật

Danh mục game

Số tài khoản: 0

Đã bán: 19

Số tài khoản: 12

Đã bán: 23

Số tài khoản: 0

Đã bán: 148

Danh mục RANDOM

Số tài khoản: 1,246

Đã bán: 879

Số tài khoản: 2,890

Đã bán: 896

Số tài khoản: 375

Đã bán: 151

Số tài khoản: 419

Đã bán: 82

Danh mục vòng quay

Danh mục dịch vụ

Tổng giao dịch: 295

Hoàn thành: 285

Tổng giao dịch: 205

Hoàn thành: 202

Tổng giao dịch: 201

Hoàn thành: 201

Tổng giao dịch: 202

Hoàn thành: 200

Tổng giao dịch: 203

Hoàn thành: 202

Tổng giao dịch: 200

Hoàn thành: 200

Tổng giao dịch: 201

Hoàn thành: 201

Không có thẻ nào được nạp tháng này

Thời gian từ Ngày 1 đến ngày 30 hàng tháng
• TOP 1 : Nhận Ngay Nick 150 Tỉ Sức Mạnh FULL SÉT BLUE 8 SAO VÀ +2.000.000 Vào Tài Khoản Shop
 • TOP 2 : + 1.000.000đ Vào Tài Khoản Shop
 • TOP 3 : Nhận Được 500 THỎI VÀNG
 • TOP 4:    - TOP 5 : 50K tiền shop

            Kết quả sự kiện đua TOP tháng trước :
Top 1:  - 3 Món Đồ 6 Sao +5.000.000đ Vào Tài Khoản Shop
Top 2: - 10k Ngọc Xanh +1.000.000đ Vào Tài Khoản Shop
Các top khác , bạn nào chưa nhận thưởng có thể liên hệ qua fanpage của blue7sao.com để nhận thưởng ạ Tại đây

ae đua top tháng trước hãy liên hệ Fanpage của blue7sao.com để nhận thưởng ạ)

LỊCH SỬ GIAO DỊCH